Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Reklama

Godziny pracy Inspektoratu

Poniedziałek ... 7:30 – 17:00

Wtorek ........... 7:30 – 15:30

Środa ............. 7:30 – 15:30

Czwartek ........ 7:30 – 15:30

Piątek ............. 7:30 – 14:00


Godziny przyjmowania korespondencji

Składanie pism i wniosków w sekretariacie PINB pokój nr 122

w godzinach pracy Inspektoratu


Przyjmowanie stron i interesantów

Inspektorzy : codziennie od 8:00 do 10:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 8:00 – 10:00 (po uzgodnieniu terminu)

Termin udostępniania akt stronie w celu ich przeglądania należy uprzednio uzgodnić telefonicznie , mailowo , pisemnie zgodnie z zarządzeniem PINB


1) zarządzanie w sprawie przyjęć stron postępowania i interesantów.

2) zarządzenie w sprawie sposobu udostępniania stron akt postępowania.

3) zarządzenie w sprawie sporządzenia kserokopii akt.