Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Reklama
PDF Drukuj Email

Polityka prywatności


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy informacje dotyczącą zasad przetwarzania Państwa danych.

1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na powyższy adres lub przez pocztę elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonych czynności. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Nie będą też poddawane profilowaniu.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

· w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/a strony ograniczających tę zgodę,

· w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,

· w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej – do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.

6. Osobie, której danej dotyczą przysługuje prawo do

· dostępu do dotyczących  danych osobowych

· sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

· usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.