Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Reklama
3. ( styczeń 2019 ) - Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym PDF Drukuj Email
czwartek, 10 stycznia 2019 00:00

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku  z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art, 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwo osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.


Należy przy tym pamiętać, ze niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu możne stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osob wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.


Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt B ustawy - Prawo budowlane), A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Norbert Książek


Warszawa, styczeń 2019 r,

Poprawiony: środa, 10 lipca 2019 22:06